1.4 Waar moet uw administratie aan voldoen?

Volgens de wet bent u verplicht om een administratie bij te houden en minimaal 7 jaar te bewaren. Alle gegevens die u op papier of elektronisch vastlegt, horen bij de administratie van uw bedrijf. Denk aan kasadministratie, kassabonnen, facturen, bankafschriften, agenda en correspondentie. U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat uw administratie de basis is voor uw aangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen hebben.

Finance For One kan u helpen met het voldoen aan de verplichtingen door uw boekhouding te verzorgen. U voldoet dan vanzelf aan een deel van de eisen maar niet aan alles.

Op de website van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden:

http://www.belastingdienst.nl/.../een_administratie_opzetten