1.3 Hoe moeten uw facturen en overige correspondentie eruit zien?

Wat moet u allemaal in uw brieven en e-mails naar klanten zetten? Het is daarbij van belang om onderscheid te maken in facturen en overige bedrijfscorrespondentie. Voor facturen gelden aanvullende regels die niet voor de overige correspondentie gelden. Het is niet alleen van belang dat de door u verzonden correspondentie voldoet aan de gestelde eisen maar ook de door u ontvangen correspondentie (met name facturen). U kunt btw over zakelijke uitgaven alleen aftrekken als u voldoet aan een aantal voorwaarden, één voorwaarde is een factuur die voldoet aan de eisen. Op de website van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst is meer informatie te vinden:

http://www.ondernemersplein.nl/.../bedrijfscorrespondentie

http://www.belastingdienst.nl/.../welke_btw_mag_u_aftrekken

http://www.belastingdienst.nl/.../wie_zijn_verplicht_te_factureren

http://www.belastingdienst.nl/.../factuureisen

http://www.belastingdienst.nl/.../aangepaste_regels_voor_facturen

http://www.belastingdienst.nl/.../vereenvoudigde_factuur

Voorbeeldfacturen en programma's waarin facturen gemaakt kunnen worden zijn goed te vinden op internet. Met het zoekargument 'factuur maken' komen vrij snel een aantal voorbeelden naar voren. Gebruik van deze voorbeelden is voor eigen rekening en risico.