Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. In geen geval kan Finance For One aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het, door Finance For One niet te controleren, gebruik van deze website of voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.

Finance For One sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Finance For One Groep B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58095845. Finance For One ZZP Administraties B.V. is een dochter onderneming van Finance For One Groep B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58096590.